wydrukowane przez http://essen.city-map.de/city/db/040311000006

Kontakt

Pañstwa pytania, ¿yczenia i propozycje do city-map

Realizacja treœci i obs³uga systemu w tym regionie

city-map region Essen

Barthel Fink
Rebenlaube 17
D-45133 Essen - Bredeney

Tel.: +49 201 2486385
Faks: +49 201 2486379
e-mail: agentur-fink@city-map.de
Strona internetowa:: essen.city-map.de
Zu unserer Agentur-Homepage: agentur-fink.city-map.de

numer NIP: DE 223379074

Pañskie zapytanie city-map Essen

Chcê abonowaæ równie¿ regionalny Newsletter
Zapozna³em siê z informacjami o ochronie danych i akceptujê je.


Obs³uga techniczna systemu i oprogramowanie

city-map Internetmarketing AG
Schiffertorsstraße 2
D-21682 Stade

Tel.: +49 4141 7894-0
Faks: +49 4141 7894-22

e-mail: info@city-map.ag
Strona internetowa:: sites.city-map.com

Rejestr handlowy: Amtsgericht Tostedt HRB 100721
numer NIP: DE 213 64 55 14

Vorstand: Uwe Albrecht
Przewodnicz¹cy rady nadzorczej: Friedrich-Wilhelm Hoffmann



Dane spó³ki